Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kleczewie

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego w ilości 195000 litrów +-20%