Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kleczewie

Zmiana cen za wodę i ścieki od 5 listopada 2021

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. informuje,że na podstawie Taryfy  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kleczew, zatwierdzonej decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 2 października 2020r. , znak PO.RZT.070.21m.2020/D/MW, z dniem 05 listopada 2022 r. obowiązują  nowe stawki dotyczące zimnej wody oraz ścieków:    dla grupy - Gospodarstwa domowe :


    -  dla zimnej wody-    stawka 2,78 zł brutto za 1 m3 oraz stała opłata abonamentowa 1,94 zł brutto za 1 m-c , 
    -  dla ścieków-           stawka  9,77 zł brutto za 1 m3   oraz stała opłata abonamentowa 1,94 zł brutto za 1 m-c.

 

    dla grupy - Pozostali odbiorcy ( w tym podmioty prowadzące działalność gospodarczą ):


    -  dla zimnej wody-  stawka 3,05 zł brutto   za 1 m3 oraz stała opłata abonamentowa 1,94 zł brutto od odbiorcy za 1 m-c ,
    - dla ścieków -         stawka 9,74 zł brutto  za 1 m3 oraz stała opłata abonamentowa 1,94 zł brutto od odbiorcy za 1 m-c.