Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kleczewie

ZAMÓWIENIE- Sukcesywna dostawa worków na odpady komunalne