Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kleczewie

ODBIÓR POJEMNIKÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY KLECZEW

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie uprzejmie informuje, że mieszkańcy gminy Kleczew mogą odbierać pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tj.

koloru żółtego i niebieskiego o pojemności 240 L.

Nadmieniamy, że pojemniki wydawane są bezpłatnie w ramach realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych zleconych przez Gminę.

Miejsce odbioru pojemników – Kleczew, ul. Rzemieślnicza 21  

                                                   w godzinach 7.00- 14.45.