Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kleczewie

PRZETARG NIEOGRANICZONY- dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu koparko-ładowarki

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu poniżej :

Wyjaśnienia do SIWZ

SIWZ POPRAWIONY

Wyjaśnienia do SIWZ- II

Informacja o kwocie przeznaczonej  na zamówienie

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania