Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kleczewie

SPRZEDAŻ SPRZĘTU

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Kleczewie ogłasza  przetarg, w formie pisemnego przetargu nieograniczonego, na sprzedaż sprzętu. 

Szczegółowa informacja w załączonym dokumencie.

Druk do składania ofert.

Zawiadomienie o wyniku postępowania