Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kleczewie

Przetarg na dostawę worków na odpady komunalne - postępowanie w trybie podstawowym

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mioeszkaniowej w Kleczewie ogłasza przetarg (postępowanie w trybie podstawowym ) na dostawę worków na odpady komunalne.

Szczegóły w poniższych linkach :

- Instrukcja użytkownika miniportal - e-PUAP,

- Ogłoszenie o zamówieniu na worki,

- SWZ dostawa worków,

- Umowa worki,

- Załącznik do SWZ.

- Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

- Informacja z otwarcia ofert

- Zawiadomienie o wyniku postępowania