Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kleczewie

Ogłoszenie o zamówieniu w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej śmieciarki