Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kleczewie

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej śmieciarki- nr 2