Ogłoszenie o zamówieniu dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej śmieciarki-(3)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie  ogłasza przetarg w formie leasingu operacyjnego, z opcją wykupu, używanej śmieciarki. Szczegóły dotyczące przetargu poniżej : 

- Ogłoszenie o zamówieniu,

- SWZ śmieciarka,

- Załączniki do SWZ śmieciarka,

- Instrukcja użytkownika miniPortal-ePUAP.

- Wyjaśnienie do SWZ - nr 1

- Wyjaśnienie do SWZ - nr 2

- Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zmówienia

Informacja z otwarcia ofert

-Zawiadomienie o wyniku postępowania